کارمزد تشویقی نمایندگان فروش

کارمزد تشویقی

 

 کارمزد تشویقی ثالث و بدنه بیمه گستر تا پایان اسفند ماه (پایان سال)

 

با اعمال کد تخفیف در هنگام پرداخت 1.1 درصد تخفیف بصورت آنی به کیف پول نماینده فروش اظاف میگردد که با احتساب کارمزد درصدهای ذیل به نمایندگان فروش پرداخت میگردد:

 

 کد تخفیف off81

 

کارمزد بیمه پاسارگاد : خرید نقدی ثالث 4 درصد و بدنه 8.5 درصد

کارمزد بیمه آسیا : خرید نقدی بدنه 8.5 درصد

کارمزد بیمه ایران : خرید نقدی ثالث 3.5 درصد