کارمزد تشویقی نمایندگان فروش

طرح نظر، شکایت، انتقاد و پیشنهاد

 

چنانچه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایتی از عملکرد کارکنان و شبکه فروش بیمه گستر دارید از فرم زیر جهت ارتباط مستقیم با واحد بازرسی استفاده کنید، جهت امکان برقراری تماس از وارد کردن شماره تلفن صحیح خود اطمینان حاصل کنید.

 

نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را مطرح بفرمایید